Miejsce:
Hotel Regency Warsaw,
ul. Belwederska 23

Termin:
12 października 2019 r., sobota

Program >
Rejestracja >
Konferencja jest nieodpłatna, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem.

Szanowni Państwo,

Grupa ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów – partner Międzynarodowego Towarzystwa Skaz Krwotocznych i Zakrzepicy (International Society of Thrombosis and Haemostasis – ISTH) serdecznie zaprasza do udziału w VI Konferencji Naukowej pt. „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – niedoceniany problem”, która odbędzie się w dniu 12 października 2019 r. (sobota) w Warszawie. Miejscem konferencji podobnie jak w latach poprzednich będzie hotel Regency Warsaw przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie.

Dzień 13 października to Światowy Dzień Zakrzepicy. Wybór tej daty wynika z faktu, że 13-ego października przypada rocznica urodzin Rudolfa Virchowa, twórcy pojęcia „zakrzepica”, „zatorowość” oraz sławnej „triady Virchowa”.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest problemem interdyscyplinarnym, dotyczy pacjentów, którymi opiekują się lekarze różnych specjalności. W Polsce co roku ok. 60 000 osób zapada na objawową zakrzepicę żył głębokich, a połowa z nich doznaje objawowej zatorowości płucnej, która u ok. 30% pacjentów powoduje nagły zgon. Zakłada się, że ok. 60% wszystkich zgonów z powodu zatorowości płucnej dotyczy przypadków nierozpoznanych i nie leczonych.

Skuteczne metody zapobiegania i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej są obecnie szeroko dostępne.

Wprowadzenie Światowego Dnia Zakrzepicy służy rozpowszechnieniu tego problemu, uświadomieniu lekarzy a także pacjentów konieczności stosowania profilaktyki oraz przedstawieniu najnowszych metod leczenia.

Nowe możliwości farmakologicznego i inwazyjnego leczenia stanowią duży postęp w terapii tej choroby. Podczas naszej konferencji zaplanowano prezentacje najnowszych doniesień naukowych a także możliwość wymiany myśli i doświadczeń uczestniczących w konferencji lekarzy.

Program konferencji skierowany będzie w głównej mierze do lekarzy praktyków różnych specjalności, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

W imieniu Grupy ds. Hemostazy PTHiT
podpis
Przewodnicząca Grupy
Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska


Program

9:30 - 10:00
Powitalna kawa i rejestracja uczestników
10:00 - 10:10
Prof. Krystyna Zawilska / prof. Magdalena Łętowska / prof. Jerzy Windyga
Rozpoczęcie konferencji, przesłanie International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) i European Thrombosis and Haemostasis Alliance (ETHA)


10:10 - 13:00
Sesja I
Przewodniczą: Prof. Krystyna Zawilska / prof. Jerzy Windyga / Magdalena Łętowska
10:10 - 10:30
Postępowanie w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w ciąży
Prof. Marzena Dębska
10:30 - 10:50
Zapobieganie ŻChZZ u chorych internistycznych (hospitalizowanych i niehospitalizowanych)
Prof. Krystyna Zawilska / prof. Jacek Musiał
10:50 - 11:10
Zatorowość płucna – wytyczne ESC 2019
Prof. Adam Torbicki
11:10 - 11:30
Heparyny drobnocząsteczkowe w profilaktyce i leczeniu pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową - wybrane sytuacje kliniczne
Prof. Jerzy Windyga
11:30 - 11:50
Krwawienie wywołane nadwrażliwością na antagonistę witaminy K
Dr Edyta Odnoczko
11:50 - 12:10
Własne doświadczenia w monitorowaniu DOAC
Dr Beata Baran
12:35 - 13:00
Odwracanie działania doustnych antykoagulantów
Prof. Magdalena Łętowska
12:30 - 13:00
Dyskusja, pytania i odpowiedzi
13:00 - 14:00
Lunch


14:00 - 16:30
Sesja II
Przewodniczą: Maria Podolak-Dawidziak, Jacek Musiał
14:00 - 14:20
Czy możemy stosować DOAC u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym?
Prof. Jacek Musiał
14:20 - 14:40
Nocna napadowa hemoglobinuria – najcięższa nabyta trombofilia
Prof. Jerzy Windyga
14:40 - 15:00
Antykoagulacja w skazach krwotocznych
Prof. Maria Podolak-Dawidziak
15:00 - 15:20
Współczesne spojrzenie na immunologiczną małopłytkowość indukowaną heparyną (HIT)
Doc. Andrzej Mital
15:20 - 15:40
Inwazyjne leczenia zakrzepicy żył głębokich - jestem za. Punkt widzenia chirurga naczyniowego
Prof. Zbigniew Krasiński
15:40 - 16:00
Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: optymalizacja leczenia przeciwkrzepliwego
Prof. Piotr Pruszczyk
16:00 - 16:30
Dyskusja i zamknięcie konferencji

Rejestracja

Rejestracja została zakończona. Osoby chętne proszone są o kontakt z Organizatorem.